|   тел. 536-04-03   |

ЗВІТ

про проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних
послуг комунальною організацією «Київмедспецтранс» за 2020 рік

 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності міської влади є розвиток соціальної галузі в столиці нашої держави. Головне завдання – це забезпечення якісними та доступними соціальними послугами дітей та осіб з інвалідністю. Важливою складовою при цьому є втілення комплексного підходу у вирішенні проблем надання різнобічної соціальної допомоги населенню, в т. ч.  транспортне забезпечення переміщення зазначеної категорії осіб. Саме надання транспортних соціальних послуг спрямоване на подолання ізольованості дітей та дорослих, котрі мають складні ураження нервової системи, порушення опорно-рухового апарату, тощо. Ця група населення міста - соціально дезадаптована та не може знаходитись вільно у громадському транспорті в силу стійких фізичних, психологічних та сенсорних порушень поведінки. Саме тому, вчинення спеціалізованого транспортного перевезення інва-персон до реабілітаційних центрів міста, навчальних закладів, до певних установ, які надають соціальні, юридичні, нотаріальні і банківські послуги, медичних та фармацевтичних закладів на постійній основі є життєвонеобхідним. Таке транспортне забезпечення спрямоване на створення сприятливих умов для безперешкодного пересування осіб з інвалідністю, в т.ч. дітей, адже доступність транспорту – це невід’ємна частина реабілітаційного процесу, яка забезпечує вільне пересування та надає можливість інва-персоні отримувати освіту, соціалізуватись, користуватись культурними цінностями, робить людину соціально і економічно незалежною, вільною від сторонньої опіки. 

Саме тому, в місті Києві, вперше в Україні, був започаткований пілотний проект «соціальне таксі («інва-таксі для осіб з інвалідністю»)». З метою виконання заходів, спрямованих на розробку та втілення такого проекту столичною владою було прийнято рішення щодо залучення до нього  комунальної організації «Київмедспецтранс». В розвиток цього, 28 вересня 2020 року між комунальною організацією та Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) був укладений договір про здійснення спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів певних категорій (додаткові соціальні послуги: інва-таксі для дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю).

У розвиток цього, керівництвом Київмедспецтрансу, згідно законодавчих вимог, перепрофільовано 10 спецавтомобілів марки VIDI MDFFVD (Форд Фієста), один спецавтомобіль марки Peugeot Boxer та один спецавтомобіль марки ВІДІ АШМД (Форд Транзит) з нанесенням відповідних кольорографічних зображень на кожному спецавтомобілі. Крім того, здійснено закупівлю спеціальних дитячих автомобільних крісел. Вказані автокрісла встановлено в усіх десяти спецавтомобілях марки VIDI MDFFVD (Форд Фієста) для безпечного переміщення дітей віком до 12 років.  Окрім того, працівниками інженерно-технічної служби організації спроектовані та виготовлені для кожного спецавтомобіля спеціальні пристрої – пандуси. Виконання цього заходу дозволило вирішити питання щодо завантаження до салонів спецавтомобілів марок Peugeot Boxer та ВІДІ АШМД (Форд Транзит) інвалідних візочків, на яких переміщаються діти з інвалідністю/особи з інвалідністю.

Службою матеріально-технічного постачання Київмедспецтрансу було закуплено та повною мірою укомплектовано кожен із вищезазначених дванадцяти спецавтомобілів медичними сумками-укладками для надання домедичної допомоги зазначеним вище категоріям інва-персон. Для цього, було проведено навчання водіїв дорожньо-транспортних засобів організації, в кількості 25 персон. Виконання цієї роботи надало можливість щодо отримання відповідного досвіду та дозвільних документів кожному із 25 працівників організації стосовно надання домедичної допомоги названим вище категоріям мешканців столиці України.

Для належного та безперебійного надання соціальних транспортних послуг було створено окремий диспетчерський пункт та залучено трьох працівників організації щодо здійснення ними на належному рівні комплексу заходів в частині надання транспортних послуг інва-таксі для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю. Як наслідок, щоденно здійснювався комунікативний зв’язок з отримувачами послуг та формувались на наступний день оптимальні маршрути переміщення таких інва-персон.

З метою досягнення ефективного рівня щодо проходження цього пілотного проекту інженерами–програмістами організації розроблено та впроваджено електронну цифрову систему обліку дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, які залучені до участі в зазначеному пілотному проекті.

Таким чином, завдяки впровадженню в комунальній організації «Київмедспецтранс» комплексу вищезазначених заходів, вдалося досягнути нижченаведених показників щодо втілення у місті Києві пілотного проекту «соціальне таксі («інва-таксі для осіб з інвалідністю»)»:

Соціальні транспортні послуги «інва-таксі», котрі надавались спецавтомобілями комунальної організації «Кивїмедспецтранс» в термін з 29.09.2020 року по 14.12.2020 року, були надані 121-ій інва-персоні. За вказаний вище період спецавтомобілями Київмедспецтрансу здійснено 1380 переміщень дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю (з місця проживання до реабілітаційних центрів міста, навчальних закладів, певних установ для отримання соціальних, юридичних, нотаріальних і банківських послуг, медичних та фармацевтичних закладів та в зворотному напрямку). При цьому, відпрацьовано 4 378,9 машино-годин, загальний пробіг спецавтомобілів склав 59 523 кілометри. Будь-які зауваження чи нарікання з боку осіб з інвалідністю або їх законних представників були повністю відсутні.

Водночас, з метою забезпечення якісного надання соціальних транспортних послуг, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», наказом Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2013 року № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» в комунальній організації «Київмедспецтранс» була проведена внутрішня оцінка якості надання соціальних транспортних послуг дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю.

На підготовчому етапі до організації здійснення транспортного спецзабезпечення переміщення дітей з інвалідністю / осіб з інвалідністю та проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних транспортних послуг в комунальній організації «Київмедспецтранс» наказом керівника                                    від 29.09.2020 р. № 369 було призначено відповідальних осіб щодо цього:

1.   заступника керівника з експлуатації транспорту – В.М. Кушніра;

2.   заступника керівника служби експлуатації транспорту – О.О. Іванощук;

3.   провідного інженера служби експлуатації транспорту – О.В. Ляхор;

4.   інженера I категорії служби експлуатації транспорту – М.М. Назим;

5.   старшого диспетчера служби експлуатації транспорту – Т.О. Соловей.

Внутрішня оцінка якості надання соціальних транспортних послуг проводилась в комунальній організації «Київмедспецтранс» в період з 19 жовтня 2020 року по 20 листопада 2020 року.

Основними завданнями вищеназваних відповідальних осіб комунальної організації «Київмедспецтранс» при проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальних транспортних послуг дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю є:

•            оптимізація діяльності роботи служби організації, що надає соціальну транспортну послугу;

•            підвищення рівня професійної компетенції персоналу;

•            підвищення рівня якості надання соціальних транспортних послуг;

•       визначення результативності соціальних транспортних послуг;

•       виявлення негативних і позитивних тенденцій у процесі надання соціальних транспортних послуг.

Методи оцінки якості надання соціальних транспортних послуг:

•       опитування отримувачів соціальних транспортних послуг та/або їх законних представників;

•       спостереження за процесом надання соціальних транспортних послуг;

 

•       бесіда/співбесіда з персоналом служби організації, що надає соціальну транспортну послугу;

•       вивчення звернень отримувачів соціальних транспортних послуг.

Під час проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних транспортних послуг дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю вивчалися кількісні та якісні показники надання соціальних транспортних послуг отримувачам.

Визначення якості надання соціальної транспортної послуги проведено шляхом опитування 92 отримувачів соціальних транспортних послуг, які оцінили довіру, своєчасність, доступність, зручність, безвідмовність, повагу та безпеку отриманих соціальних транспортних послуг.

За період проведення моніторингу та оцінки якості надання соціальних транспортних послуг надійшло 23 звернення з подякою, всі опитані особи були задоволені наданням соціальних транспортних послуг із залученням спецавтомобілів Київмедспецтрансу, будь-які скарги чи нарікання відсутні.

Оцінка якості надання соціальних транспортних послуг проводилась за наступними показниками:

-         адресність та індивідуальний підхід;

-         результативність;

-         своєчасність;

-         доступність та відкритість;

-         зручність;

-         повага до гідності отримувача послуги;

-         професійність.

Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень отримувачів соціальної транспортної послуги та/або їх законної представників визначено індивідуальні потреби у соціальних транспортних послугах. Сформовано електронну базу даних з особовими справами дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, котрі переміщались спецавтомобілями комунальної організації «Київмедспецтранс» в рамках пілотного проекту з визначенням індивідуальних потреб отримувачів соціальної транспортної послуги.

Оцінка кількісних та якісних показників у відсотковому еквіваленті - 100,0 %, статус - «добре».

Результативність: згідно опитування, 89 % опитаних отримувачів соціальних транспортних послуг відзначили позитивні зміни психоемоційного стану порівняно з періодом, коли така послуга не надавалась. Скарг зі сторони отримувачів соціальних транспортних послуг не було.

Оцінка кількісних та якісних показників у відсотковому еквіваленті – 89 %, статус - «добре».

Своєчасність: рішення про надання соціальної транспортної послуги приймалось відповідальними особами комунальної організації «Київмедспецтранс» впродовж 24 годин з моменту звернення отримувача соціальної транспортної послуги або його законного представника, з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача послуги, дотримуючись при цьому визначеної умовами пілотного проекту кратності переміщень впродовж облікового періоду.

Оцінка кількісних та якісних показників у відсотковому еквіваленті – 92 %, статус - «добре».

Доступність та відкритість: інформацію про організацію пілотного проекту «соціальне таксі («інва-таксі для осіб з інвалідністю»)» було розміщено на веб-сторінці Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в соціальній мережі «Фейсбук». З метою забезпечення належної телекомунікації з отримувачами соціальної транспортної послуги Київмедспецтрансом було задіяно чотири відкриті міські телефонні лінії та два номери операторів мобільних зв’язку, з можливістю прийняття звернень отримувачів соціальних транспортних послуг або їх законних представників з 06.00 до 22.00.

Оцінка кількісних та якісних показників у відсотковому еквіваленті – 97 %, статус - «добре».

Зручність: вчинення комплексу організаційних заходів щодо адаптації днів та годин роботи спецавтомобілів Київмедспецтрансу, задіяних в пілотному проекті до потреб дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, що дозволило дотримуватися їх ритму життя. Соціальні транспортні послуги надавались щоденно, в тому числі у вихідні та святкові дні, з режимом роботи спецтранспорту – з 06.00 до 22.00.

В процесі бесіди з отримувачами соціальних послуг було з’ясовано, що інва-персони задоволені рівнем наданням послуг працівниками організації, відмічено їх доброзичливість, чуйність, сумлінність, бажання допомогти.

Оцінка кількісних та якісних показників у відсотковому еквіваленті –             98 %, статус - «добре».

Повага до гідності отримувача послуги: за підсумками проведеного опитування в телефонному режимі отримувачів соціальної транспортної послуги та/або їх законної представників було з’ясовано, що більшість опитаних позитивно оцінили ставлення до них працівників Київмедспецтрансу. Негуманні та дискримінаційні дії щодо отримувачів соціальної транспортної послуги та/або їх законної представників відсутні.

Оцінка кількісних та якісних показників у відсотковому еквіваленті – 90 %, статус - «добре».

Професійність: для участі в пілотному проекті «соціальне таксі («інва-таксі для осіб з інвалідністю»)» були задіяні 25 водіїв комунальної організації «Київмедспецтранс» з найвищим рівнем кваліфікації, котрі пройшли додаткове навчання та отримали навички з надання домедичної допомоги.

Відповідальними посадовими особами служби експлуатації транспорту Київмедспецтрансу щоденно на початку робочої зміни вчинялись індивідуальні інструктажі водіїв спецавтомобілів щодо специфіки кожного переміщення дитини з інвалідністю, особи з інвалідністю (застосування додаткових технічних засобів/пристроїв, логістика переміщення, особливості розміщення інва-персон в салоні спецавтомобіля). Крім того, зазначеними вище посадовими особами здійснювався постійний контроль щодо переміщень спецавтомобілів, за необхідності вносились невідкладні зміни в логістику переміщень (раптова відмова отримувача соціальної транспортної послуги від надання цієї послуги, переадресація та зміна часу спрямування спецавтомобіля, тощо).

Оцінка кількісних та якісних показників у відсотковому еквіваленті –     86 %, статус - «добре».

Таким чином, згідно проведеного моніторингу щодо кількісних та якісних показників надання соціальних транспортних послуг комунальною організацією «Київмедспецтранс» у місті Києві в термін з 29.09.2020р. по 14.12.2020р. визначено, що загальна оцінка зазначених показників становить – «добре».

 

 

Заступник керівника

комунальної організації

«Київмедспецтранс»                                                               В.М. Кушнір

 

slot gacor
slot demo
demo slot